Uit Vlaanderen: Sint-Sebastiaansgilde

Vendelgroep Ansfried

Ansfried is de vendelgroep van de Sint Sebastiaansgilde uit Westerlo. Het vendelen kwam als oude militaire discipline in de gilde.

De vlaggen meten 2 bij 2 meter. De kleuren van de vlag zijn rood en goudgeel, wat de kleuren zijn van de handboog. De Sint-Sebastiaansgilde is namelijk een handboogschuttersgilde opgericht ter bescherming van het kasteel en het dorp. In de vlag is het Sint-Andrieskruis uitgewerkt in een dubbel set naar onze oudste en bekendste stokkendans “de trawantel”.

In het midden van de vlag bevindt zich het wapenschild van de familie de Merode, die al meer dan 500 jaar het kasteel bewoont en de gilde oprichtte. De eerste bij naam gekende heer van Westerlo was graaf Ansfried, die leefde in de tweede helft van de tiende eeuw. Na de dood van zijn vrouw werd hij monnik en schonk hij Westerlo als aandeel aan het kapittel van Utrecht. Door Utrecht werd de heerlijkheid verder in erfleen gegeven aan de Brabantse familie van Wesemael. Later, in 1482, kwam het in handen van de familie de Merode in de persoon van Jan I. 

Dansgroep Trawantel

Dansgroep Trawantel is een afdeling van de Sint-Sebastiaansgilde uit Westerlo. Sint-Sebastiaan is de patroonheilige van de gilde, en was de ridderlijke martelaar bij uitstek.

Trawantel heeft een repertoire van authentieke gildedansen, volksdans en eigen danscreaties en dansbewerkingen. Deze groep heeft op verschillende buitenlandse reizen opgetreden. In Europa bijvoorbeeld in Noorwegen, Nederland, Duitsland, Griekenland, RoemeniŽ, Polen, Spanje, Portugal, Frankrijk en ItaliŽ. Verder nog Tennessee in de VS, Mexico, Ecuador, SyriŽ en Turkije om er enkele op te noemen.

Met "Trawantel" koos de groep voor een korte en minder oubollige benaming. De "trawantel" is de oudste stokkendans uit West-Europa. Al is deze dans niet de eigendom van de Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo, dan is deze het langst bewaard in Westerlo.


- VOLG ONS NIEUWS OP FACEBOOK -
Weetjes, foto's, nieuwtjes, conversaties, de laatste updates... volg alles op onze Facebookpagina!

- KIJK MEE OP YOUTUBE -
Leuke filmpjes van voor, tijdens en na het festival... via het Festivalkanaal op YouTube!